Φορολογικά στοιχεία εταιρείας - Α.Φ.Μ. 095685370

Επωνυμία :T-T EΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΕΠΕ
Διακριτικός Τίτλος :Τ-Τ ΕΠΕ
Δραστηριότητα :ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Δ.Ο.Υ. :Γ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αρ. Μ.Α.Ε. :
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. :