Εταιρική ταυτότητα εταιρείας - Α.Φ.Μ. 095685370

Επωνυμία :T-T EΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΕΠΕ
Διακριτικός Τίτλος :Τ-Τ ΕΠΕ
Δραστηριότητα :ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διεύθυνση :ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 12
Πόλη :ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τ.Κ. :18536

Τηλέφωνο :2104020279
FAX :2104417259
Email :katsifaraki@yahoo.gr